Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

RozhodnutieVytlačiť
 

stavba: PRI ŠÚRE - SÚBOR 40 RODINNÝCH DOMOV
Chorvátsky Grob, Panónsky háj 4

 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Peter Pajser a Stanislava Pajserová

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/503

Dátum vyvesenia:16.05.2018

Dátum zvesenia:  01.06.2018


 
 

Rozhodnutie o predĺžení doby platnosti prieskumného územia Trnava Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o dražbeVytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavebník: EKOBUNGALOV s.r.o.

Lokalita: STRED

Parcela číslo:  register "C" parc. č. 247/2, 247/7, 249/7, 249/8, 249/9, 249/10, 249/11, 295/2, 2349/1, 2368/2, register "E" parc. č. 294/2, 4656 k.ú. Chorvátsky Grob

Dátum vyvesenia: 11.05.2018

Dátum zvesenia:   25.05.2018

 


 
 

Rozhodnutie o predĺžení doby platnosti prieskumného územia Trnava - upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnostiVytlačiť
 


 
 
Položky 1-6 z 6

Verejné obstarávanie

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-1 z 1

webygroup

Úvodná stránka