Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník:      VBD Development s.r.o., ktorého zastupuje Mgr. Jana Hrašková, PhD.,
Lokalita:          Kukučínova
Parcela číslo: 1587/150, 1587/917, 1587/924, 1587/925, 1587/926, 1587/932, 1587/933, 1587/934,                                      1587/953


Dátum vyvesenia: 13.08.2018
Dátum zvesenia:   28.08.2018
 


 
 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavbyVytlačiť
 

Stavebník: Milan Šikula, Gagarinova 77, Sobrance

Lokalita: PH2

Parcela číslo: 1658/492

Vyvesené dňa: 07.08.2018

Zvesené dňa:   22.08.2018


 
 

Rozhodnutie ministra životného prostredia SR číslo 3321/2018-1.7.1(3/2018-rozkl)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: BAU holding – rodinné domy s.r.o.

Lokalita:     5 element

Parcela číslo: 1631/65, 1631/66

Dátum vyvesenia: 03.08.2018        

Dátum zvesenia:   20.08.2018


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník:  Zdenka Plavčanová a Ing. Anton Plavčan, Jánošíkova 22, Handlová        

Lokalita:      PH 3 

parcela číslo: 1656/451

Dátum vyvesenia :    03.08.2018

Dátum zvesenia :      18.08.2018


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 
Položky 1-6 z 8

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová alejVytlačiť
 


 
 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-2 z 2

webygroup

Úvodná stránka