Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: immosvr s.r.o.

Lokalita: PH4

Parcelné číslo: 1631/333,1631/334,1631/335

Dátum vyvesenia: 16.10.2017

Dátum zvesenia:   31.10.2017


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.10.2017Vytlačiť
 

 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na základe žiadosti poslancov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční
dňa 17.10.2017 /utorok/ o 18:00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu,
Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

1. Dofinancovanie  originálnych kompetencií – materská škola, školská jedáleň, školský klub detí.

 

Ing. Radovan Benčík

starosta obce


 
 

Rozhodnutie Vytlačiť
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na realizáciu Telekomunikačných optických   prípojok do rodinných domov, na ulici Suché Miesto, Hviezdoslavova, Bottova, Chalúpkova, Triblavinská Chorvátsky Grob

Predpokladaný termín prác 16.10.2017 – 30.11.2017

 

Spoločnosť  SWAN,  a.s.  Borská  6,  841  04  Bratislava


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Beata Hrdá a Marek Hrdý

Lokalita: PH2

Parcelné číslo: 1658/469

Dátum vyvesenia: 11.10.2017

Dátum zvesenia:   26.10.2017


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Marek Kittner

Lokalita: Kukučínova

Parcelné číslo: 1598/2 a 1587/784

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

Dátum zvesenia:   21.10.2017


 
 
Položky 1-6 z 11

Verejné obstarávanie

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHODVytlačiť
 

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV - REGISTER KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD


Dňom 1.11.2015 bol vo verejnom obstarávaní zavedený nový inštitút - Register konečných užívateľov výhod na ÚVO (ďalej len “RKUV“). 

Verejný obstarávateľ - môže uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorí má v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. V súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - súčinnosť na uzavretie zmluvy - úspešní uchádzači, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod.

V zmysle uvedeného preto verejný obstarávateľ môže od uvedeného termínu vo verejnom obstarávaní (zákazky od 5.000,00 € bez DPH), ktoré bolo začaté po tomto termíne uzavrieť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý je zaregistrovaný v RKUV na ÚVO, viď. link: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod--4d0.html 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Chorvátsky Grob 
IČO: 00304760 
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 90025 Chorvátsky Grob 

Úrad pre verejné obstarávanie - vestník:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4126


 
 
Položky 1-1 z 1

webygroup

Úvodná stránka